Cutting and embossing sandwich with BigShot
Рязане на хартия със Sizzlits щанци със стартовия пакет
Рязане с Thin Dies. Допълнителна е: Solo Thin Die Adapter (зелената плоча)
Придаване на релеф. Допълн. са: Silicone Rubber (черна гумена подложка) и Impressions pad (черна палстмасова плоча)
Разликата след като е само изрязано и след като е придаден релеф със Silicone Rubber+Impressions pad

BigShot - използване на щанци и подложки за рязане и релеф

Ето няколко примера за реда на плочите при рязане със Sizzlits и Thin dies и при ембосване с машина BigShot.

Извън стартовия пакет, който беше с моята машина трябваше да закупя три неща:

 - Solo Thin Die Adapter (зелената плоча) за да мога да изрязвам тънките метални щанци;

 - Silicone Rubber (черна гумена подложка) и Impressions pad (черна пластмасова плоча), които се ползват заедно за придаване на релеф след изрязване с щанците, които са предназначени за "рязане и релеф".

Изпратете запитване
за ръчно изработен дизайнерски подарък